Bên cạnh IELTS, nhiều trường đại học xét tuyển bằng SAT