LK2 03 - 05 Chung cư Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An - RES